Ректорын зөвлөлийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хурлын шийдвэр


9-р сар. 9, 2016, 3:31 p.m.

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН

 РЕКТОРЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

 2016 оны 09-р сарын 06                                                Дугаар: 16                                   Улаанбаатар хот

2016 оны  09 дүгээр сарын 06-ны өдөр Ректорын зөвлөлийн Хурал  эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 1415  цагт эхэлж, 1740цагт дуусав. Хурлыг Ректор Б.Очирбат удирдав.

          Хуралд оролцсон: Боловсрол эрхэлсэн проректор Х.Энхжаргал, Эрдэм шинжилгээ, инноваци эрхэлсэн проректор Ч.Баасандаш,  Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн проректор П.Жаргалтуяа, БАС-ийн захирал Э.Нинжгарав, БуХС-ийн захирал Б.Пүрэвсүрэн, ГУУС-ийн захирал Б.Чинзориг,  ДаТС-ийн захирал Ц.Батбаатар, МехТС-ийн захирал Д.Цолмонбаатар, МХТС-ийн захирал Б.Сүхбат, ХШУС-ийн захирал Д.Буянтогтох, ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг, ЭХС-ийн захирал Ч.Мангалжалав, ГХИ-ийн дэд  захирал Ц.Энхбаатар, ЕНИ-ийн захирал Я.Наранцэцэг, ОрТС-ийн захирал С.Эрдэнэбат, ҮЭХ-ны дарга С.Дэлгэрмаа.

         Ректорын зөвлөлийн гишүүд хүндэт профессор, профессор, дэд профессор цол хүртсэн хүмүүст диплом гардуулж баяр хүргэв.

         НЭГ. ШУТИС-ийн шилдэг багш шалгаруулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Багшийн хөгжлийн төвийн захирал Т.Уранчимэг танилцуулав.

        Шийдвэр: ШУТИС-ийн шилдэг багш шалгаруулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад бүрэлдэхүүн сургуулиуд захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэж санал /шагналын номинаци, журмын дэс дараалал, ШУТИС-ийн шилдэг багш шалгаруулах комиссын ажиллах зарчим гэх мэт/ өгч 2016 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр ээлжит бус Ректорын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж батлахаар тогтов.

       ХОЁР. ШУ паркийн бүтэц зохион байгуулалтын тухай ЭШИ эрхэлсэн проректор Ч.Баасандаш, МХТС-ийн Мэдээллийн технологийн салбарын эрхлэгч Ц.Түвшинтөр нар танилцуулав.

        Шийдвэр: Их сургуулийн харьяанд Шинжлэх ухааны паркийг хэрхэн зохион байгуулж, ажиллуулах талаар санал боловсруулж  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яаманд хүргүүлэхээр тогтов.  

 

 

                                                         ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР