Ректорын зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


12-р сар. 5, 2016, 3:10 p.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 14 00 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. 2017 оны төсвийн төслийн танилцуулга           

       ЭЗНХ эрхэлсэн проректор

Д.Батчулуун

       СЭЗА-ны дарга

Ц.Бумцэнд

  Бусад асуудал

 1. ШУТИС Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль 
“материал судлал, шинэ материалын төв” байгуулах тухай.

       ЭШИ эрхэлсэн проректор         

Ч.Баасандаш

2. ШУТИС хэвлэлийн газрын ажиллах журам, бүтцийг батлах тухай.  

          ЭЗНХ эрхэлсэн  проректор

Д.Батчулуун

          ШУТТНС-ийн захирал

Ч.Гулнар

 

                  ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР