Ректорын зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


12-р сар. 9, 2016, 4:54 p.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 14 00 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. 2017 оны төсвийн төслийн танилцуулга           

       ЭЗНХ эрхэлсэн проректор

Д.Батчулуун

       СЭЗА-ны дарга

Ц.Бумцэнд

  Бусад асуудал

1. ШУТИС-ийн Хэвлэлийн газрын ажиллах журам, редакцийн зөвлөлийн ажиллах журам, санхүүгийн тооцоо

       Боловсрол эрхэлсэн проректор

       ШУТТН-ын сангийн захирал        

Х.Энхжаргал

Ч.Гулнар

 2. "ШУТИС-ийн дүрэм"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал

       Ажлын хэсгийн орлогч дарга                               Д.Ганхуяг

       Нарийн бичгийн дарга                                         А.Ганбаяр                                

                  ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР