ШУТИС-ийн багш, ажилчдын 5 төрөлт тэмцээний бэлтгэлийн хуваарь


1-р сар. 2, 2017, 8:48 a.m.

2016.12.28

Бэлтгэл хийх сургууль

Өдөр

Гараг

Цаг

Заал

Хариуцах эзэн

БАС- ҮТС

 

 

 

2017-1-2

 

 

 

Даваа

10-12

 

 

Төв

 

 

М.Буянмөнх

ШУТИС бэлтгэл

12-14

ХШУС- Е сур

14-16

ГУУС -ЭХС

16-18

ГХИ

14-16

МТС

М.Цогтбаатар

ШУТАС

16-18

МТС

М.Цогтбаатар

ЗАА

18-20

МТС

М.Цогтбаатар

МТС-ЗАА

 

 

 

2017-1-3

 

 

 

Мягмар

10-12

 

Төв

 

М.Буянмөнх

ШУТИС бэлтгэл

12-14

ГХИ -ШУТАС

14-16

МХТС-БУХС

16-18

БАС

10-12

МТС

М.Цогтбаатар

ҮТС

12-14

МТС

М.Цогтбаатар

Е сур

14-16

МТС

М.Цогтбаатар

ХШУС

12-14

БУХС

Б.Дуламсүрэн

ЭХС

14-16

БУХС

Б.Дуламсүрэн

ГУУС

16-18

БУХС

Б.Дуламсүрэн

ГУУС -ЭХС

 

 

2017-1-4

 

 

Лхагва

10-12

 

 

Төв

 

 

М.Буянмөнх

ШУТИС бэлтгэл

12-14

ХШУС- БАС

14-16

Е сур - ҮТС

16-18

ГХИ

12-14

МХТС

Н.Ганхуяг

ЗАА

14-16

МХТС

Н.Ганхуяг

ШУТАС

16-18

МХТС

Н.Ганхуяг

ГХИ - МХТС

 

 

 

 

2017-1-5

 

 

 

 

Пүрэв

10-12

 

 

Төв

 

 

М.Буянмөнх

ШУТИС бэлтгэл

12-14

ЗАА - БУХС

14-16

МТС- ШУТАС

16-18

ГУУС

12-14

БУХС

Б.Дуламсүрэн

ХШУС

14-16

БУХС

Б.Дуламсүрэн

ЭХС

16-18

БУХС

Б.Дуламсүрэн

БАС

10-12

МХТС

Н.Ганхуяг

Е сур

12-14

МХТС

Н.Ганхуяг

ҮТС

14-16

МХТС

Н.Ганхуяг

ҮТС -Е сур

 

 

2017-1-6

 

 

Баасан

10-12

 

 

Төв

 

 

М.Буянмөнх

ГХИ -ШУТАС

12-14

ХШУС- ЗАА

14-16

ГУУС -ЭХС

16-18

БАС

18-20

Е сур - ГУУС

 

 

2017-1-7

 

 

Бямба

10-12

 

 

Төв

 

 

М.Буянмөнх

ГХИ –ХШУС

12-14

БАС - ШУТАС

14-16

ҮТС -ЭХС

16-18

ЗАА

18-20

АМЖИЛТ ХҮСЬЕ.

Багшийн хөгжлийн төв, ХШУС-Биеийн тамирын тэнхим