Докторын зэрэг хамгаална


1-р сар. 5, 2017, 2:12 p.m.

ШУТИС-ийн Нийгмийн ухааны салбарын докторант Норовын Нямдорж “Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөрийг бууруулах нийгмийн ажлын үйлчилгээ” нэг сэдэвт бүтээлээр Нийгмийн ажлын доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал МУИС-ийн 2-р байрны 220 тоот өрөөнд 2017 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 14.00 цагт болно.

Социологи, нийгмийн ажил, улс төр судлалын докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл