Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


1-р сар. 16, 2017, 5:47 p.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 14 00 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. ШУТИС-ийн Дотоод хяналт шалгалтын ажлын тайлан.

ЗМГ-ын дэд дарга

Б.Арвинбаяр

2. ШУТИС-ийн Санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан.

СЭЗА-ны дарга

Ц.Бумцэнд

Бусад асуудал

 

 

                               ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР