Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


1-р сар. 23, 2017, 2:06 p.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 14 00 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. Ахисан түвшний хөтөлбөрийн албаны тайлан

АТХА-ны дарга

Т.Энхцацрал

2. Сургалтын бодлого, чанарын албаны тайлан.

СБЧА-ны дарга

Д.Ганхуяг

 

Бусад асуудал

 

                              ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР