Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


2-р сар. 21, 2017, 10:01 a.m.

   Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

     Хурал эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 14 00 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. Технологи дамжуулалт, инновацийн төвийн ажлын тайлан

ЭШИ эрхэлсэн проректор

Ч.Баасандаш

ТДИТ-ийн захирал

Д.Хашбаяр

2. Багшийн хөгжлийн төвийн 2016 оны ажлын тайлан.

Боловсрол эрхэлсэн проректор

Х.Энхжаргал

Багшийн хөгжлийн төвийн захирал

С.Энхболд

 

                       ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР