Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


3-р сар. 6, 2017, 2:15 p.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 14 00 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1.ИТДБ төслийн хамтарсан бакалаврын хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл нэмэх тухай.

Боловсрол эрхэлсэн проректор

Х.Энхжаргал

СБЧА-ны дарга

Д.Ганхуяг

Бусад асуудал

1. “Монголын оюутны спортын “Универсиад” 4 дүгээр их наадамд ШУТИС-ийн баг тамирчдыг оролцуулах тухай.

ХШУС-ийн захирал

Д.Буянтогтох

ХШУС-ийн БТСТ-ийн эрхлэгч

О.Баатарзоригт

2. Зардлын нэгжийн норм шинэчлэн батлах тухай.

ЭЗНХЭ проректор

Л.Пүрэв

СЭЗА-ны дарга

Д.Барсболд

 

                                                     ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР