“From Academic writing to journal publication” seminar


3-р сар. 15, 2017, 10:59 a.m.

“From Academic writing to journal publication” сэдвээр 3 дугаар сарын 20, 21-ний өдрүүдэд сургалт явуулна. Сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй багш нар Багшийн хөгжлийн төв дээр бүртгүүлнэ үү. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ГХХАА-наас лавлана уу /1012 дотуур утас/.

Семинар 3 дугаар сарын 20, 21-ний өдөр Т-207 тоот өрөөнд 10 цагаас 

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба

Багшийн хөгжлийн төв