ШУТИС-ийн эрдэмтэн, судлаач багш нарын анхааралд


3-р сар. 16, 2017, 4:28 p.m.

Улсын төсвийн, олон улсын болон бусад санхүүгийн эх үүсвэрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэгдсэн төсөл арга, хэмжээний үр дүнг гадаад, дотоод сэтгүүлд хэвлэн нийтлэхдээ захиалагч болон санхүүжүүлэгч байгууллагын нэрийг дурдаж академик соёлыг хэвшүүлж ажиллах ба төслүүдийн үр дүнгийн тайланг ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн дэд зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, хүлээн авахдаа нэг үзүүлэлт болгон хяналт тавьж ажиллах болсныг анхаарна уу.

Эрдэм шинжилгээний алба