Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


3-р сар. 21, 2017, 9:24 a.m.

 Хурал эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 14 00 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. ШУТИС-ийн 2016 оны Санхүүгийн тайлан, дүн шинжилгээ.

ЭЗНХ эрхэлсэн проректор

Л.Пүрэв

СЭЗА-ны дарга

Д.Барсболд

2. Элсэлтийн журам, хяналтын тоо.

Боловсрол эрхэлсэн проректор

Х.Энхжаргал

СБЧА-ны дарга

Д.Ганхуяг

Бусад асуудал

1. “Горхи дахь полигон дээр эко элсэн барилга барих” тухай.

БАС-ийн захирал

Э.Нинжгарав

 

                       ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР