Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


5-р сар. 12, 2017, 2:13 p.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн I-203 тоот өрөөнд 1400  цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. CIMPA-тай хамтран зуны сургалт зохион байгуулах тухай

ХШУС-ийн захирал Д.Буянтогтох

ХШУС-ийн профессор Ц.Сарантуяа

2. ШУТАС-ийн 2014/2016 оны захиргаа, сургалт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажлын хэсгийн дүнгийн тухай

            Ажлын хэсгийн ахлагч, Боловсрол эрхэлсэн проректор Х.Энхжаргал

3. ШУТИС-ийн Эрүүл мэндийн төвийг бие даан ажиллуулах нөхцөл байдлыг судлан, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн тайлан

            Ажлын хэсгийн ахлагч, СЭЗА-ны дарга Д.Барсболд

Бусад асуудал:

 

           ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР