ШУТИС-ийн оюутны клубийн тайлан хэлэлцэх хурал болно


5-р сар. 17, 2017, 8:44 a.m.

ШУТИС-ийн оюутны сайн дурын болон мэргэжлийн клубийн тайлан хэлэлцэх хурал 2017 оны 05 дугаар сарын 18-нд 10:00-17:00 цагт  ШУТТНС-ын 604 тоот “Хурлын танхим”-д  болно.

Оюутны сайн дурын клубын тайлангийн хурал 10:00-13:00 цагт

Оюутны мэргэжлийн клубын тайлангийн хурал 14:00-17:00 цагт

Клубүүдийн тайланг: ОХҮА, ЭША бүрэлдэхүүн сургуулийн профессор  багш нараас бүрдсэн комисс хэлэлцэнэ. 

Тайлан хэлэлцүүлэх клуб дараах зүйлсийг анхаарна уу.

  1. Тайланг word файл 1% хэвлэж,  PP-г бэлтгэн авч ирэх
  2. Тайланг 7-10 минутад багтаан танилцуулах
  3. Клуб бүр гишүүдийн бүрэн ирцтэй ирэх
  4. Клубын зөвлөх багш тайлангийн хуралд суух

Тайлантай холбоотой асуудлаар: ОХҮА утас 324590-1035, 321184

Оюутны хөгжил, үйлчилгээний алба