ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн захирлын тайлангийн дүн мэдээ


6-р сар. 13, 2017, 3:53 p.m.