Оюутнуудын анхааралд: “Орлоготой оюутан” хөтөлбөрийн тухай


6-р сар. 16, 2017, 5:50 p.m.

Оюутнуудын хичээлийн бус цагаар цагийн ажил эрхлэх боломж бололцоог нэмэгдүүлж, бие даан бүтээл туурвих, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ эрхлэх замаар орлого олох, хөдөлмөрийн харилцаанд суралцахад туслалцаа үзүүлэх зорилготой “Орлоготой оюутан” үндэсний хөтөлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 178 дугаар тогтоолоор баталсан.

Уг хөтөлбөрийг олон нийт, оюутан суралцагчид, ажил олгогчдод сурталчилан таниулж, хөдөлбөрт оролцогч талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтран асуудлаа шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор тус яам, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг хамтран зохион байгуулах гэж байна.

Зохион байгуулах арга хэмжээ нь:

- Оюутныг цагаар хөдөлмөр эрхлүүлэх

- Оюутан төгсөгчдийг ажилд зуучлах

- Оюутныг дадлагажуулах, чадваржуулах

- Бизнес эрхлэхэд зөвлөх, зуучлах

- Аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллахад чиглэгдэнэ.

Үйл ажиллагаа 2017 оны 6 дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд Д.Сүхбаатарын талбайд 10-18 цагын хооронд болно.

Оюутан залуус та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу! 

ШУТИС-ын ОХҮА

2017.06.16