Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


6-р сар. 23, 2017, 9:09 a.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400  цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. БНСУ-ын Чусан их сургуультай хамтран сургалт зохион байгуулах тухай

ГХХА-ны албаны дарга Т.Ууганбаяр

2. 2017 оны ШУТИС-ийн төсвийн тодотгол /2017/2018 оны хичээлийн жилийн нэг кредитийн үнэлгээ шинэчлэн тогтоох тухай, Оюутны байрын төлбөр/

ЭЗНХЭ проректорын үүрэг гүйцэтгэгч Л.Баяр-Эрдэнэ  

СЭЗА-ны дарга Д.Барсболд  

3. Төсөв санхүүгийн шинэчилсэн журмын төсөл танилцуулах

ЭЗНХЭ проректорын үүрэг гүйцэтгэгч Л.Баяр-Эрдэнэ  

 СЭЗА-ны дарга Д.Барсболд  

4. Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны журам

БЭ проректор Х.Энхжаргал

ГУУС-ийн профессор Д.Оюун

Бусад асуудал:

          ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР