2017-2018 оны хичээлийн жилд шинээр элсэгч оюутнуудын анхааралд


8-р сар. 8, 2017, 2:06 a.m.
  • 2017 ОНЫ 08 САРЫН 14-НЭЭС ӨМНӨ СУРГАЛТЫН АЛБАНД БҮРТГҮҮЛЭХДЭЭ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГИЙН ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТТАЙ
  • 2017 ОНЫ 08 САРЫН 14-НЭЭС ХОЙШ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГИЙН ХУУДАСТАЙ БҮРТГҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ!!!

ХУГАЦАА: 2017 оны 08 сарын 14-нөөс 09 сарын 01 хүртэл

ХААНА:  ШУТИС-ИЙН II- Р БАЙРНЫ СПОРТ ЗААЛАНД

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГТ ИРЭХДЭЭ:
  * ШУТИС-д элсэн орсон эрхийн бичиг
  * Цахим иргэний үнэмлэх /үнэмлэх аваагүй бол лавлагаа/
  * Үзлэгийн төлбөр төлсөн баримт 
           Хүлээн авагчийн нэр: ШУТИС ЗАХИРГАА
           Хүлээн авагчийн банк: ГОЛОМТ банк Дансны дугаар: 1102928177
           Дүн: 8,000₮ 
           Гүйлгээний утга: Эрүүл мэндийн үзлэгийн төлбөр /Овог нэр, сургууль, анги/
ЖИЧ: Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсанаар хичээл сонголтын эрх нээгдэх ба та өөрийн эрүүл мэндийн талаар мэдлэгтэй болно.

ШУТИС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ