Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлын шийдвэр


8-р сар. 24, 2017, 6:48 a.m.

ШУТИС-ИЙН РЕКТОРЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

 

2017 оны 6 дугаар сарын 27                                                                                                 Улаанбаатар хот

      Ректорын зөвлөлийн хурал 2017 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1410 цагт эхэлж 1730  цагт дуусав. Хурлыг Ректор Б.Очирбат удирдав.

Хуралд:

Боловсрол эрхэлсэн проректор                              Х.Энхжаргал

ЭШИ эрхэлсэн проректор                                       Ч.Баасандаш

ЭЗНХ эрхэлсэн проректорын үүрэг гүйцэтгэгч       Л.Баяр-Эрдэнэ

ОХХА эрхэлсэн проректор                                      П.Жаргалтуяа

ЗМГ-ын дарга                                                          Л.Пүрэв

БАС-ийн захирал                                                    Э.Нинжгарав

БуХС-ийн захирал                                                   Б.Пүрэвсүрэн

ГУУС-ийн захирал                                                   Б.Чинзориг

ДаТС-ийн захирал                                                   Ц.Батбаатар

МехТС-ийн захирал                                                 Д.Цолмонбаатар

МХТС-ийн захирал                                                  Б.Сүхбат

ҮТС-ийн захирал                                                    Ж.Туяацэцэг

ХШУС-ийн захирал                                                 Д.Буянтогтох

ЭХС-ийн захирал                                                    Ч.Мангалжалав

ГХИ-ийн захирал                                                     Т.Батбаяр

Е-НИ-ийн захирал                                                   Я.Наранцэцэг нар оролцов.

Хуралд оролцоогүй

ШУТИС-ийн ҮЭНХ-ны дарга                                     С.Дэлгэрмаа            ЭА

ШУТИС-ийн БХТ-ийн                                               С.Энхболд                ЭА

ШУТИС-ийн Оюутны холбоо                                    А.Төгсбаяр               ЭА

Хэлэлцсэн асуудал:

1. БНСУ-ын Чусан их сургуультай хамтран сургалт зохион байгуулах тухай

ГХХА-ны албаны дарга Т.Ууганбаяр

2. 2017 оны ШУТИС-ийн төсвийн тодотгол /2017/2018 оны хичээлийн жилийн нэг кредитийн үнэлгээ шинэчлэн тогтоох тухай, Оюутны байрын төлбөр/

ЭЗНХЭ проректорын үүрэг гүйцэтгэгч

Л.Баяр-Эрдэнэ 

СЭЗА-ны дарга Д.Барсболд 

3. Төсөв санхүүгийн шинэчилсэн журмын төсөл танилцуулах

ЭЗНХЭ проректорын үүрэг гүйцэтгэгч Л.Баяр-Эрдэнэ 

СЭЗА-ны дарга Д.Барсболд 

4. Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны журам

               БЭ проректор Х.Энхжаргал

               ГУУС-ийн профессор Д.Оюун

Шийдвэрлэсэн нь:

1. БНСУ-ын Чусан их сургуультай хамтран сурган заах арга зүйн сургалт зохион байгуулах, сургалтад хамрагдах багш нарыг групп болгож, БНСУ явуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны албанд үүрэг болгов.

2. Ректорын зөвлөлийн гишүүдийн саналыг 2017 оны ШУТИС-ийн төсвийн тодотгол, нэг кредитийн үнэлгээ шинэчлэн тогтоох төсөлд тусгаж УЗ-д оруулахаар тогтов.

3. “Хөтөлбөрийн хорооны журам”-ын төсөлд Ректорын зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тусгаж, найруулгын хувьд засварлаж батлуулахыг Боловсрол эрхэлсэн проректор Х.Энхжаргал багшид үүрэг болгов.

 

Захиргаа, мониторингийн газар