ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал


9-р сар. 29, 2017, 7:51 a.m.

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400  цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал

1. 2016/2017 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн тайлан, 2017/2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн тайлан, цаашдын зорилт

      Сургалт, оюутны асуудал эрхэлсэн дэд захирал Х.Энхжаргал,

      Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Д.Гэрэлт-Од

       Сургалтын хөтөлбөрийн бүртгэлийн албаны дарга Д.Батдорж

2. ШУТИС-ийн статистик үзүүлэлтүүд (2015/2016, 2016/2017 оны хичээлийн жилийн)

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт эрхэлсэн дэд захирал Б.Сүхбат,

      Хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөлтийн газрын дарга Ж.Арслан,

       Эдийн засагч Б.Нямбилэг

3. Сургууль хоорондын коэффициент шинэчлэл

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт эрхэлсэн дэд захирал Б.Сүхбат,

      Хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөлтийн газрын дарга Ж.Арслан,

4. 2017 оны төсвийн тодотгол

       Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт эрхэлсэн дэд захирал Б.Сүхбат,

       Хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөлтийн газрын дарга Ж.Арслан,

       Эдийн засагч Б.Нямбилэг

5. Бусад асуудал:

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР