ШУТИС-ийн багш нарын бүтээлийн хэвлэгдсэн өгүүллийн тоо, тэдгээрийн эшлэгдсэн байдал


10-р сар. 9, 2017, 2:25 a.m.

Тус сургуулийн судлаач багш нар олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд судалгааны үр дүнгээ хэвлүүлдэг уламжлал тогтоод байна.

Өнөөдрийн байдлаар 22000 орчим мэргэжлийн сэтгүүлийг эгнээндээ нэгтгэсэн SCOPUS мэдээллийн сангаас ШУТИС-ийн багш нарын бүтээлийн хэвлэгдсэн өгүүллийн тоо, тэдгээрийн эшлэгдсэн байдлыг тоймлон дараах байдлаар үзүүлж байна.

Эх сурвалж: SCOPUS мэдээллийн сан

Эх сурвалж: SCOPUS мэдээллийн сан

ШИНЖЛЭХ УХААН,ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ НОМЫН САН

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИЙН ГАЗАР