Физикийн хичээлийн нээлттэй өдөр-2017


10-р сар. 9, 2017, 8:16 a.m.