Мэргэжил сурталчлах арга хэмжээг зохион байгуулна


10-р сар. 12, 2017, 1:01 a.m.

ШУТИС-ийн ОСҮА-наас жил бүр "Их сургуулийн мэргэжил” сурталчилах арга хэмжээг өөрийн сургууль дээр зохион байгуулдаг уламжлалтай.

Энэ хичээлийн жилээс эхлэн эрдэмтэн багш нартайгаа хамтран нийслэлийн ерөнхий боловсролын 16 сургуулийг сонгон авч тус сургуулиудад суралцаж буй 9-11 ангийн сурагчидад ирээдүйн мэргэжлээ зөв сонгоход нь арга зүйн зөвлөгөө өгч мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зорилгоор "Их сургуулийн мэргэжил" сурталчлах арга хэмжээг 2017 оны 10 дугаар сарын 13-20 ны хооронд зохион байгуулахаар боллоо.

Ажиллах багш нарын нэрс, хуваарь:

Д/д

Багш нарын нэрс

Сургууль

Албан тушаал

Мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх ЕБС-ийн хаяг, очих он сар өдөр

1

Д.Өлзийсүрэн

БАС

Архитектурын салбарын багш

1.2017 оны X/13 нд 12:30 цагаас ХУД-ийн 75-р сургууль

2. 2017 оны X/16 нд 12:30 цагаас ХУД-ийн 18-р сургууль

2

Л.Одончимэг

МХТС

МСАБ-ын салбарын багш

3

Т.Мөнх-Өнөр

 

БАС

БИ-ийн салбар багш

1. 2017 оны X/20 нд 13:30 цагаас БЗД-ийн 48-р сургууль

2. 2017 оны X/13 нд 12:30 цагаас БЗД-ийн 33-р сургууль

4

Ж.Давааням

МехТС

ММ-ийн салбарын багш

5

Ц.Энхчимэг

БуХС

ХН-ийн хөтөлбөр хариуцсан дэд профессор

1. 2017 оны X/13 нд 12:30 цагаас БЗД-ийн монгол 14-р сургууль

2. 2017 оны X/16 нд 13:00 цагаас ХУД-ийн 15, 32-р сургууль

6

 Ч.Гүнчин

 

ХШУС

ХТ-ийн багш

 

7

Д.Одмаа

БуХС

НУС-ийн дэд профессор

1. 2017 оны X/16 нд 12:30 цагаас БГД-ийн 40-р сургууль

2. 2017 оны X/13 нд 14:00 цагаас БГД-ийн 28-р сургууль

8

Э.Ганзориг

ГУУС

Геодезийн салбарын багш

9

Б.Туяа

ГХИ

МС-ын тэнхимийн багш

1. 2017 оны X/16 нд 12:30 цагаас ХУД-ийн 18-р сургууль

2. 2017 оны X/ 20 нд 12:30 цагаас СХД-ийн 53 –р сургууль

10

Б.Энхжаргал

 

ГУУС

ГГ-ийн салбарын багш

11

 Б.Энхцолмон

 

ХШУС

ФТ-ийн багш

1. 2017 оны X/16 нд 10:20 цагаас БГД-ийн 47-р сургууль

2. 2017 оны X/18 нд 14:00 цагаас БГД-ийн 96-р сургууль

12

Б.Майзул

ҮТС

БТШТ-судлалын ахлах багш

13

Ц.Отгонсүрэн

ГХИ

АХС-ын тэнхимийн багш

1. 2017 оны X/13 нд 13:00 цагаас СБД-ийн монгол 3-р сургууль

2. 2017 оны X/16 нд 13:00 цагаас СБД-ийн 16-р сургууль

14

З.Баатар

МехТС

МҮ-ийн салбарын багш

15

Б.БуянДэлгэр

ҮТС

Текстил судлалын салбарын ахлах багш

1. 2017 оны X/16 нд 13:30 цагаас СХД-ийн Ирээдүй цогцолбор    2-р ахлах сургууль

2. 2017 оны X/17 нд 13:00 цагаас СХД-ийн Ирээдүй цогцолбор    1-р ахлах сургууль

16

Б.Нямбаяр

 

ЭХС

ЦТ-ийн салбарын багш

 Холбоо барих утас: 99190213, Дотуур утас:1035

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба