ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал


10-р сар. 17, 2017, 4:31 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400  цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

1. Шинжлэх Ухаан Технологийн Ахлах сургуулийн асуудлууд

ШУТ-ийн Ахлах сургуулийн захирал Д.Буянтогтох

2. Оюутнуудад кредитийн урамшуулал олгох журмыг шинэчлэх тухай

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

Оюутны соёл, үйлчилгээний албаны дарга Н.Санчирбаатар

Бусад асуудлууд,

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР