ШУТИС-ийн салбар, тэнхимийн эрхлэгч нарын семинарын хөтөлбөр


11-р сар. 8, 2017, 8:15 a.m.

Хэзээ: 2017 оны 11 дүгээр сарын 09–ний  (Пүрэв) өдөр 14:00-16:00

Хаана: ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөл 203 тоот

 14.00   Нээлт

            /Сургалт оюутны асуудал эрхэлсэн дэд захирал проф.Х.Энхжаргал/

14.05   ШУТИС-ийн сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт

           /СБЗГ-ын дарга дэд проф. Д.Гэрэлт-Од/

14.20 Инженер, Технологийн магадлан итгэмжлэх зөвлөлөөр /ABET/ хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлэх онцлог,  анхаарах зүйлс

           /МХТС-ийн Холбооны  салбарын эхрлэгч Н.Эрдэнэхүү/

14.40   Олон улсын мэдээллийн сангийн үйлчилгээ, хандалтын судалгаа. 

/ШУТТНС-гийн захирал  доктор Ч.Гульнар, магистр Б.Эрдэнэцэцэг/

15.00   Асуулт, хариулт.

15.30   ШУТИС-ийн сургалтын бодлогын баримт бичигт тусгах санал, зөвлөмж

ШУТИС. СБЗГ