Erasmus+ PAWER төслийн сургалтанд амжилттай хамрагдав.


11-р сар. 27, 2017, 3:50 a.m.

ГХХАА-ны мэргэжилтэн М. Болортуяа Европын холбооны Erasmus+ PAWER төслийн сургалтанд 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-наас 17-ны өдрүүдэд амжилттай хамрагдлаа. 

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба