ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал


12-р сар. 5, 2017, 1:41 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны

12 дугаар сарын 26-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1000 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал

1. “ШУТИС-Хэвлэлийн газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төсөл

Ажлын хэсгийн ахлагч, СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

ШУТТНС-гийн захирал Ч.Гулнар

 

Бусад асуудал,

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР