“Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага” сэдэвт онол, практикийн хурал боллоо


12-р сар. 5, 2017, 7:10 a.m.

ХХААХҮЯ-ны Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн Текстил судлалын салбар, Бизнесийн Удирдлага, Хүмүүнлэгийн Сургуулийн Технологийн менежментийн салбар, Бизнес удирдлагын салбарууд хамтран 2017.11.30-ны өдөр  зохион байгууллаа.

Энэхүү хуралд ХХААХҮЯ, Монголын арьс шир үйлдвэрлэлийн холбоо, Хөдөө аж ахуйн их сургууль, ШУТИС-ийн Хөнгөн үйлдвэрийн Судалгаа хөгжлийн хүрээлэн, Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн ҮТП, Монгол улсын хөгжлийн банк зэрэг томоохон байгууллагын удирдлагууд Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарт тулгарч буй асуудал,  салбарын хүний нөөц,  түүхий эдийн бэлтгэл, арьс боловсруулах чиглэлээр хийгдэж буй судалгааны ажлууд,  арьс ширэн бүтээгдэхүүний гадаад дотоод зах, зээлийн судалгааны, төр засгаас баримталж байгаа бодлогийн олон асуудлуудыг хэлэлцүүлж санал зөвлөж гаргалаа.

Хурлын хүрээнд ханын постер илтгэлүүд болон үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний үзүүлэн тавигдлаа.   

Тус хурлаар дараах илтгэлүүд хэлэлцэгдлээ:

“Арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд”

Т.Баярсайхан, МАШҮХ-ны гүйцэтгэх захирал

“Арьс шир боловсруулах салбарын хүний нөөцийн байдал”

Л.Удвал (Sc.D), проф, ШУТИС-ийн ҮТС-ийн Текстил судлалын салбарын эрхэлэгч

“Арьс ширэн түүхий эдийн нөөц, бэлтгэл асуудал”

Г.Ганбат, ХААИС-ийн МААБиотехнологийн сургуулийн багш

“Арьс шир боловсруулах салбарын үйлдвэрүүдийн технологийн түвшнй үнэлгээ, хөгжлийн хандлага”

Ц.Энхбаатар, (Ph.D), дэд проф, ШУТИС, БуХС, ТМС-ын эрхэлэгч

“Арьс шир боловсруулах салбарын хөгжлийн эдийн засаг, менежментийн тулгамдсан асуудлууд”

Б.Даваасүрэн, (Ph.D), дэд проф ШУТИС, БуХС, ТМС-ын зөвлөх профессор

“Арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбарт хийгдэж буй судалгааны ажлын үр дүнгээс”

Т.Төрмөнх (Ph.D), ХҮСХХ-ийн захирал, Б.Цацрал (Ph.D),

“Арьс ширэн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар, гадаад, дотоод зах зээлийн судалгаа”

Д.Амаржаргал, ХХААХҮЯ-ны ХөҮБХЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн

“Арьс ширэн бүтээгдэхүүний экспортын маркетинг”

Б.Батхүү, ХХААХҮЯ-ны ХөҮБХЗГ-ын дарга

“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн ҮТП-ийн танилцуулга”

 Х.Эрдэнэбилэг, “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн ҮТП” ОНӨААТГ-ын захирал

“Арьс ширний үйлдвэрлэлтийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын чиглэл, хэрэгжилт”

М.Энх-Амар, ХХААХҮЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга