“Инновацийг баялаг болгох нь” Гарааны бизнесийн сургалт


12-р сар. 6, 2017, 2:32 a.m.

“Канад улсын дэлхийн их сургуулийн үйлчилгээ” ТББ  болон “Олон улс судлал, хамтын ажиллагааны төв”- ийн хамтран хэрэгжүүлдэг “Юнитерра” хөтөлбөрийн хүрээнд “Инновацийг баялаг болгох нь”  Гарааны бизнесийн сургалт явагдана.

Сургалтад хамрагдахыг хүссэн багш, судлаачид доорх холбоосоор бүртгүүлнэ үү.

https://goo.gl/ckUmSm

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИЙН ГАЗАР

УТАС: 11-318153