ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны хурлын шийдвэр


12-р сар. 28, 2017, 1:20 a.m.

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР 

 

2017 оны 12 дугаар сарын 26                                                                                        Улаанбаатар хот

 

      Захирлын зөвлөлийн хурал 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1000 цагт эхэлж 1240 цагт өндөрлөв. Хурлыг Захирал Б.Очирбат удирдав.

 

Хэлэлцсэн асуудал:

“ШУТИС-Хэвлэлийн газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төсөл

               ШУТТНС-гийн захирал Ч.Гулнар

 

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь: 

      Захирлын зөвлөлийн гишүүд “ШУТИС-Хэвлэлийн газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төслийг хэлэлцэж, хурлаар яригдсан саналуудыг тусгаж эцсийн хувилбарыг Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 01 сарын хурлаар хэлэлцэж эцэслэн баталж, 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс мөрдөхөөр тогтов.

      “ШУТИС-Хэвлэлийн газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төслийн эцсийн найруулгыг Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 01 сарын хурлаар хэлэлцүүлэхийг ШУТТНС-гийн захирал Ч.Гулнарт үүрэг болгов.

 

Захиргаа, хүний нөөцийн газар