EBSCO олон улсын мэдээллийн сангийн эрх нээгдлээ


1-р сар. 2, 2018, 9:23 a.m.

Олон улсын EBSCO мэдээллийн санг ашиглах нэг жилийн эрхийг профессор багш, судлаач, оюутан, уншигчдадаа зориулж ШУТИС-ийн номын сан авлаа. Инженер, техник технологийн чиглэлийн Energy & Power Source (EPS), Applied Science & Technology Source Ultimate, Engineering Source, Computer & Applied Sciences Completе болон дагалдах Library, information Science &Technology Abstract, Teacher Reference Center, Green file багцуудаас бүрдсэн тус мэдээллийн санг та бүхэн сургалт судалгааны ажилдаа идэвхтэй ашиглана уу.   http://search.ebscohost.com

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ НОМЫН САН