ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал


1-р сар. 5, 2018, 2:41 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны

01 дүгээр сарын 09-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал

1. ШУТИС-ийн мэргэжлийн зарим салбар, тэнхимийн бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал,

ЗХНГ-ын дарга Н.Ганзориг

2. “ШУТИС-Хэвлэлийн газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төсөл

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

ШУТТНС-гийн захирал Ч.Гулнар

Бусад асуудал,

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР