ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал


1-р сар. 22, 2018, 5:14 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны

01 дүгээр сарын 23-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

1. Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн хүрээнд гүйцэтгэсэн төслүүдийн мэдээлэл

ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

 

Бусад асуудал,

  • ШУТИС-ийн профессор багш нарын 2014-2017 оны хичээлийн жилүүдийн бодит гүйцэтгэл, цалин хөлсний судалгаа

      ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат

      ХХТГ-ын дарга Ж.Арслан

  • ШУТИС-ийн маркетинг сайжруулах тухай санал

      ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат

      БуХС-ийн захирал А.Энхбат,

      БуХС-ийн БУС-ын дэд профессор Д.Баярмаа

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР