Автомашины нээлттэй дуудлага худалдааны зар


2-р сар. 12, 2018, 8:56 a.m.

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны 534 дүгээр тогтоолын дагуу Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй 1 ширхэг автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

1.Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга:

1999 онд үйлдвэрлэгдсэн 437000км явсан, 01-74УБО улсын дугаартай, P35W-0900854 аралын дугаартай, Delica маркийн автомашин.

д/д

Дуудлага худалдаа болох хугацаа

2018 оны 02- сарын 28-ны 10:00 цагт болно.

1

Дуудлага худалдаа болох газар

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 106 тоот өрөөнд болно.

2

Худалдах доод үнэ

01-74УБО улсын дугаартай Delica маркийн автомашин худалдах доод үнэ 3.000.000 /гурван сая төгрөг/

Дуудлага худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ

750.000 /долоон зуун тавин мянган төгрөг/

3

Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл

Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хонгогийн  дотор төлнө.

4

Дэнчинг байршуулах данс

Хүлээн авагч байгууллага: Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын кассанд бэлнээр тушаана.

2.Дуудлага худалдаанд хүсэлт ирүүлэх:

Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны 10:00 цаг хүртэл Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 106 тоот өрөөнд хүлээн авна. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт нь зөв, цэвэр бөглөсөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчинг төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ийн хуулбар зэрэг баримтаас бүрдэнэ. Дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн мэдээллийг өмч эзэмшигч “ШУТИС”-ийн Хөрөнгө оруулалт, хангамжийн газарт ирж үзэж болно.

Утас: 11-324118, 99098819, 99066058

“Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль”