ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал


2-р сар. 14, 2018, 1:14 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны

02 дугаар сарын 20-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

      Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

Хэлэлцэх асуудал:

1. Хөтөлбөр, мэргэжлийн нэр өөрчлөх тухай

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

СХБА-ны дарга Д.Батдорж

2. Үндсэн сурах бичгийн удирдамж батлуулах 

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

 

Бусад асуудал,

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР