Оюутны “Эрдмийн XVIII чуулган”-нд илтгэл хэлэлцүүлэх оюутнуудын нэрс


4-р сар. 4, 2018, 3:30 a.m.

МУ-ын гавъяат багш, Академич С.Батмөнхийн нэрэмжит Оюутны “Эрдмийн XVIII чуулган”-нд оролцохоор нэгдүгээр шатнаас шалгарсан илтгэлүүдэд чуулганы шүүгчээр ажиллах комиссийн гишүүд Òåõíèê, òåõíîëîãèéí сàëáàðын 23 өгүүлэл, Байгалийн ухаан, экологийн салбарын 15 өгүүлэл, Нийгэм, хүмүүнлэг, дизайны салбарын 12 өгүүлэлд шүүмж уншиж 2018 оны 04 сарын 02, 03 нд тус тус ажилласан.

Шүүгчдийн саналаар дараагийн шатанд эрдэм шинжилгээний өгүүллээ илтгэж хэлэлцүүлэх оюутнуудын нэрсийн жагсаалт

“Эрдмийн XVIII чуулган”-д илтгэл хэлэлцүүлэх оюутны нэрс

Илтгэлээ хэлэлцүүлэх оюутнууд илтгэлээ 7 минутад багтаан илтгэх тул илтгэлийн Рpt-г 2018 оны 04 сарын 05 ны дотор studentservice@must.edu.mn  хаягаар ирүүлнэ  үү.

Шилдэг илтгэл шалгаруулах нэгдсэн арга хэмжээ 2018 оны 04 сарын 06 ны 10 цагт ШУТТНомын сангийн 604, 405, БуХС-ийн 205 тоот танхимуудад тус тус болно.

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба