“СУДАЛГААНЫ ТӨГӨЛДӨРШИЛД ХҮРЭХ ЗАМ Дэлхийн түвшний судалгааны их сургууль байгуулах нь” номны нээлтэнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна


5-р сар. 7, 2018, 2:29 p.m.

ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ-2018 арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдаж буй ГХИ-ийн ОРЧУУЛГЫН БАГ хамт олны бүтээлСУДАЛГААНЫ ТӨГӨЛДӨРШИЛД ХҮРЭХ ЗАМ Дэлхийн түвшний судалгааны их сургууль байгуулах нь” номны нээлтэнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Номын нээлт:           ШУТИС-ийн ШУТНС-ийн 405 хурлын танхимд

                                 2018 оны 05-р сарын 09-ний өдөр 11 цагт

Хөтөлбөр

11:00-11:15                 Нээлтийн ажиллагаа

                                  ШУТИС-ийн захирал Б. Очирбат

11:15-11:40                 Номын ерөнхий танилцуулга

                                  ШУТИС-ийн ЭШХА эрхэлсэн дэд захирал Т. Намнан

11:40-12:00                 Хэлэлцүүлэг

12:00-12:10                 Хаалтын ажиллагаа

                                  ГХИ-ийн захирал Б. Соёлсүрэн,

                                  ШУТНС-ийн захирал Ч. Гулнар

Зохион байгуулагч: ШУТИС, Гадаад хэлний институт

                                ШУТНС