Интернет түр хугацаагаар хязгаарлахыг мэдэгдэж байна.


6-р сар. 19, 2018, 2:47 a.m.

2018 оны 6-р сарын 19-ны өдрийн 20 цагаас 8-р байрны барилгын ажилтай холбоотойгоор ШУТИС-ийн төвийн байрнуудын Интернетийг түр хугацаагаар хязгаарлахыг мэдэгдэж байна.