Эрдэм шинжилгээний дүрэм журам, стандарт

Дүрэм журам, стандарт

Дэлгэрэнгүй

Эрдэм шинжилгээний хуанли

 

Дэлгэрэнгүй

Судалгааны нэгжүүд

Судалгааны профессорын баг, судалгааны лаборатори, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв, хүрээлэн

Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй семинар, сургалтын хуваарь

2015-2016 оны хичээлийн жилийн судалгааны семинар, салбарын инженерүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нэгдсэн хуваарь

Дэлгэрэнгүй

"ИТДБ" Төсөл

Инженер, Технологийн Дээд Боловсрол Төсөл

Дэлгэрэнгүй