Гадаад улс орнуудын засгийн газрын тэтгэлэгүүдийн талаарх мэдээлэл


 
Тэтгэлэгийн нэр
Зарлагдах хугацаа
Тавигдах ерөнхий шаардлага
Бүртгүүлэх газар
Засгийн газрын тэтгэлэгүүд
1
Энэтхэгийн засгийн газрын тэтгэлэг
Жил бүрийн 1-р сар
- ШУТИС-ийн 1,2-р курсын оюутан байх
- Сурлагын голч дүн 3,0 буюу түүнээс дээш байх
- 21 буюу түүнээс доош настай байх
- Монгол улсын иргэн байх
ШУТИС-ГХА 
2
БНХАУ-ын засгийн газрын тэтгэлэг
Жил бүрийн 2-р сар
- ШУТИС-ийн 1,2- р курсын оюутан байх
- Сурлагын голч дүн 3,0 буюу түүнээс дээш байх
- 25 хүртэлх настай байх
- Монгол улсын иргэн байх
- БНХАУ-ын засгийн газрын тэтгэлэгт өмнө нь
 хамрагдаагүй байх
ШУТИС-ГХА 
3
Бүгд Найрамдах Польш Улс, Бүгд Найрамдах Унгар Улс, Бүгд Найрамдах Болгар Улсын засгийн газрын тэтгэлэг 
Жил бүрийн 3-р сар
- ШУТИС-ийн 1,2- р курсын оюутан байх
- Сурлагын голч дүн 3,0 буюу түүнээс дээш байх
- 21 хүртэлх настай байх
- Монгол улсын иргэн байх
ШУТИС-ГХА 
4
ОХУ-ын засгийн газрын тэтгэлэг
Жил бүрийн 3-р сар
- ШУТИС-ийн 1,2- р курсын оюутан байх
- Сурлагын голч дүн 2,8 буюу түүнээс дээш байх
- Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээндээ   
 суралцахыг хүсч байгаа мэргэжлийн суурь  
 хичээлүүд "С" дүнгүй байх
- Монгол улсын иргэн байх
ШУТИС-ГХА 
5
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны засгийн газрын тэтгэлэг
Жил бүрийн 5-р сар
- ШУТИС-ийн 1, 2- р курсын оюутан байх
- Сурлагын голч дүн 3,0 буюу түүнээс дээш байх
- 21 хүртэлх настай байх
- Монгол улсын иргэн байх
ШУТИС-ГХА 
6
Бүгд найрамдах Казакстан улс, Бүгд найрамдах социалист Вьетнам улс, Бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсын
засгийн газрын тэтгэлэг
Жил бүрийн 4-р сар
- ШУТИС-ийн 1, 2- р курсын оюутан байх
- Сурлагын голч дүн 3,0 буюу түүнээс дээш байх
- 21 хүртэлх настай байх
- Монгол улсын иргэн байх
ШУТИС-ГХА 
7
Солонгосын ILWOO сангийн тэтгэлэг
Жил бүрийн 5-р сар
- ШУТИС-ийн 1, 2- р курсын оюутан байх
- Сурлагын голч дүн 3,0 буюу түүнээс дээш байх
- Англи хэлний мэдлэг сайтай байх
- Өмнө нь БНСУ-ын Засгийн газрын тэтгэлэгт
   хамрагдсан болон Засгийн газар хоорондын гэрээ
   хэлэлцээртэй өөр орны сонгон шалгаруулалтанд
   тэнцэж, материал нь хүргэгдсэн тохиолдолд
   оролцох боломжгүй
- 2015 оны 06-р сарын 01-ний өдрийн байдлаар 22-
 оос доош настай байх
- Гэрлээгүй байх
- Монгол улсын иргэн байх
ШУТИС-ГХА 
Жич: Дээр дурдсан засгийн газрын тэтгэлүүдэд бүртгүүлэхдээ шаардагдах материалуудыг бүрдүүлэн ШУТИС-ийн ГХА-д өгөх бөгөөд сонгон шалгаруулалтыг БШУЯ болон тухайн улсын ЭСЯ эсвэл төлөөлөгчийн газар хийх болно. Тэтгэлэг зарлагдсан үед дэлгэрэнгүй мэдээлэл БШУЯ, ШУТИС-ийн цахим хуудсанд тавигдана.