Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


1-р сар. 7, 2017, 2:40 p.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 14 00 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. Техникийн механикийн хичээлийн сургалтын өнөөгийн байдал цаашид авах арга хэмжээний тухай.

       МехТС-ийн захирал

Д.Цолмонбаатар

       МехТС-ийн ТМТ-ийн эрхлэгч

Г.Чимэд-Очир

2. ГУУС-ийн “Геодези” хөтөлбөрийн ОУ-ын магадлан итгэмжлэлийн явц, үр дүн, “Уул уурхайн ашиглалтын технологи”, Геологи хөтөлбөрүүдийг ОУ-ын магадлан итгэмжлэлд оруулах тухай

       ГУУС-ийн захирал         

Б.Чинзориг

3. ШУТИС-ийн ТС-аас санхүүжүүлж хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн үр дүн, цаашдын зорилт.            

       ЭШИ эрхэлсэн проректор

Ч.Баасандаш

Бусад асуудал

1.  Технологи, дамжуулалт инновацийн төвийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилт

       ЭШИ эрхэлсэн проректор

Ч.Баасандаш

        ТДИТ-ийн захирал

Д.Хашбаяр

2. Ахмадын зөвлөлөөс 2017 онд явуулах аяллын төсөл.

       Ахмадын зөвлөлийн дарга         

Д.Чулуун

 

 

                              ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР