Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


5-р сар. 1, 2017, 10:07 a.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 1100 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. 2017 оны зуны засвар тохижилтын ажлын тухай

ЭЗНХ эрхэлсэн проректор Л.Пүрэв

ХҮА-ны дарга Б.Очир

2. 2017 оны элсэлтийн хяналтын тоо

            Боловсрол эрхэлсэн проректор Х.Энхжаргал

3. Өмнөговь аймагт ШУТИС-ийн салбар сургууль байгуулах тухай асуудлаар ажлын хэсгээс гаргасан санал дүгнэлт  

            Боловсрол эрхэлсэн проректор Х.Энхжаргал

4.Бусад асуудал:

ШУТИС-ийн “Шаркс” багийн Ниссан дээд лигийн тэмцээнд оролцох төсвийн тухай

ХШУС-ийн захирал Д.Буянтогтох, ахлах багш М.Амаржаргал

 

           ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР