Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


5-р сар. 25, 2017, 3:57 p.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400  цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал 

1. 2017/2018 оны хичээлийн жилийн сургалтын нэгдсэн хуанли, сургалтын ажлын график

БЭ проректор Х.Энхжаргал

СБЧА-ны дарга Д.Ганхуяг

2. Оюутны хөгжил, хамтын ажиллагааны хүрээнд 2016/2017 оны хичээлийн жилийн төлөвлөгдсөн ажлын хэрэгжилт үр дүн

 ОХХА эрхэлсэн проректор П.Жаргалтуяа

 ГХХАА-ны дарга Т.Ууганбаяр

 ОХҮА-ны дарга О.Халиун

3. Бусад асуудал:

 

           ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР