Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


6-р сар. 8, 2017, 4:45 p.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1000 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. 2017/2018 оны хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээний ажлын нэгдсэн хуанли, график

ЭШИЭ проректор Ч.Баасандаш

ЭША-ны дарга Х.Отгон-Эрдэнэ

2. 2017/2018 оны хичээлийн жилийн оюутны үйлчилгээний нэгдсэн хуанли, график

ОХХАЭ проректор П.Жаргалтуяа

ОХҮА-ны дарга О.Халиун  

3. ШУТИС-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг сайжруулан, боловсруулах ажлын тайлан

            СЭЗА-ны дарга Д.Барсболд

4. Оюутны байрыг дахин төлөвлөх тухай  

 БАС-ийн захирал Э.Нинжгарав

Бусад асуудал 

           ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР