ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал


10-р сар. 30, 2017, 8:21 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

Хэлэлцэх асуудал

1. ШУТИС-Коосэн технологийн коллежийн сургалттай холбоотой дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулах тухай

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал,

ШУТИС-Коосэн ТК-ийн захирал Н.Ганбилэг 

2. Хүрээлэнгүүдийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээ

ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

3. Хүнс судлалын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн байгуулах тухай

ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг

4. ШУТИС-ийн найдваргүй авлага, өр төлбөрийг хэлэлцэх тухай

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ,

СНББА-ны дарга Д.Барсболд

 

Бусад асуудал:

 

            ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР