ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал


12-р сар. 5, 2017, 1:23 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны 

12 дугаар сарын 12-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. 2018 оны төсвийн төсөл

          ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат

          ХХТГ-ын дарга Ж.Арслан

          Эдийн засагч Б.Нямбилэг

2. “ШУТИС-ийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”, “Санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төсөл  

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

СНББА-ны дарга Д.Барсболд

 

Бусад асуудал,

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР