Social Network, Facebook түр хаав.


12-р сар. 6, 2017, 3:54 a.m.

2017-2018 оны хичээлийн жилийн дүн оруулах сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор www.facebook.com - сайтыг түр хаав.

 

E-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ, HARDWARE & NETWORK TEAM