Цэцээ гүн гарах аялал


12-р сар. 28, 2017, 3:57 a.m.

Богд-хан уулын ноён оргил Цэцээ гүнээс шинэ оны анхны нар харах аялал 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өглөөний 730 минутад төв сургуулийн 2 дугаар байрны үүднээс хөдөлнө.

Жич: Явах хүмүүс, сургууль, багаараа унаагаа зохицуулна уу!

Утас: 99191383