ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал


1-р сар. 30, 2018, 2:32 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны

02 дугаар сарын 02-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1000 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

1. Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэн бэлтгэх асуудлыг БСШУСЯ, ХХААХҮЯ, БСШУБХороогоор оруулж шийдвэрлүүлэх, оюутныг сургах төлбөрийг улсаас гаргуулж дэмжүүлэх

ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг

2. ШУТИС-ийн профессор багш нарын цалин хөлс, нэмэгдлийн тухай

ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат

ХХТГ-ын дарга Ж.Арслан

 

Бусад асуудал,

  • ШУТИС-ийн профессор багш нарын 2014-2017 оны хичээлийн жилүүдийн бодит гүйцэтгэл, цалин хөлсний судалгаа

ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат

ХХТГ-ын дарга Ж.Арслан