Оюутан цэрэг сургалтын хяналтын тоонд багтсан оюутнуудын анхааралд


3-р сар. 5, 2018, 8:02 a.m.

Сүхбаатар Дүүргийн Цэргийн штаб дээр 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09:00 цагт бичиг баримттайгаа очиж Цэргийн үүрэгтний анкет бөглөж бүртгэлд хамрагдана. Мөн 2018 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр "ЦЭРГИЙН ТӨВ ЭМНЭЛЭГ” дээр эрүүл мэндийн үзлэгт орохыг анхааруулж байна.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
 • ЦЭРГИЙН ҮҮРЭГТНИЙ ҮНЭМЛЭХ
 • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ДЭВТЭР /СҮҮЛИЙН ЖИЛИЙН ДААТГАЛ ТӨЛСӨН БАЙХ/
 • ОЮУТНЫ ҮНЭМЛЭХ
 • СУРГУУЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
 • СУРЛАГЫН ДҮНГИЙН ХҮСНЭГТ
 • СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Эрүүл мэндийн үзлэгт орохдоо  мөн дараах шижнилгээнүүдийг өгч, шинжилгээний хариуг авч ирэх

 • ЦЭЭЖНИЙ РЕНТГЕН ЗУРАГ
 • ХЭВЛИЙН ЧАНД АВИАНЫ ОНОШЛОГОО
 • ЦУСНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
 • ШЭЭСНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
 • БИО ХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
 • БЗХД
 • ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГ
 • ЭЛЭГНИЙ B, C ВИРУСЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Оюутан цэрэг сургалтын хяналтын тоонд багтсан оюутны нэрсийн жагсаалт

ОЮУТНЫ СОЁЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА